Monday, November 30, 2009

isang arawdumaan si joy sa office, gutom kami pareho, nagyakag kumain at uminom ng kape, tinawagan si yami, sinundo si yami sa house, punta sa shell, kumain sa rai rai at uminom sa s'bucks, nagyakag ng umuwi... nakakita ng sapatos, naghanap ng kasukat ng mejo matagal, sa wakas nakapili din! uwian na...madaming beses kong ginawa yan! :)